Wat is BKR en wat doet het?

Bureau Krediet Registratie (BKR) is een stichting die kredieten registreert. Wanneer u een lening afsluit die hoger is dan 250 euro, is de kredietverstrekker verplicht om dit door te geven aan de BKR. Wanneer deze schuld doorgegeven wordt aan de BKR, staat u in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en heeft u dus een BKR registratie.

Wat is het verschil tussen een positieve en een negatieve BKR registratie?

In de volgende gevallen heeft u een positieve registratie van de BKR:

  • Bij het afsluiten van een toestelkrediet (telefoonabonnement) van een telecom aanbieder;
  • Bij het aangaan van een private-lease regeling;
  • Bij een uitgestelde betaling (achteraf betalen);
  • Bij het bezitten van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet;
  • Bij het bezitten van een creditcard (met gespreide betaling);
  • Bij het hebben van een kredietlimiet, ofwel rood kunnen staan op uw bankrekening.

Wanneer u een betalingsachterstand van 2 maanden of langer hebt, ontvangt u een waarschuwing of herinnering van de kredietverstrekker. Wanneer u uw schuld hierna nog niet aflost, meldt de kredietverstrekker dit bij de BKR. U ontvangt dan een negatieve BKR registratie, waardoor u geen nieuwe leningen meer kunt afsluiten, dus ook geen hypotheek.

Betaalt u altijd op tijd? Dan blijft uw registratie dus altijd positief. 

Waarom wordt er gekeken naar BKR registraties bij het aanvragen van een hypotheek?

Het registreren van schulden door de BKR helpt organisaties bij hun afweging om wel of niet een krediet te verstrekken. Dit geeft dus meer zekerheid voor de organisaties die krediet verstrekken. Ook geeft dit meer zekerheid voor iemand die een lening wilt aanvragen. Diegene bouwt door deze BKR registratie niet een nog hogere schuld op.

U bent niet alleen bekend bij het Centraal Krediet Informatiesysteem wanneer u een betalingsachterstand heeft. Alle betalingsverplichtingen op een kredietovereenkomst staan genoteerd in het CKI bestand. Hier wordt rekening mee gehouden door een kredietverstrekker wanneer u een hypotheek wilt aanvragen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar andere factoren zoals het inkomen, maar met een negatieve BKR registratie krijgt u in vrijwel geen geval een hypotheek. Dit betekent dus dat een kleine betalingsachterstand er al voor kan zorgen dat u geen hypotheek kunt afsluiten.

Hoe kunt u een BKR registratie voorkomen: 3 tips

  1.  Pas op met betaalachterstanden

Door op tijd te betalen voorkomt u een negatieve registratie bij de BKR. Let er wel op dat zelfs een telefoonabonnement u een (positieve) BKR registratie oplevert. Ook deze registraties worden meegenomen in het besluit of een kredietverstrekker u geld wilt lenen.

  1. Ga goed met uw geld om

Om schulden en betalingsachterstanden te voorkomen, is het belangrijk dat u goed met uw geld kunt omgaan. Heeft u de mogelijkheid om een (klein) bedrag per maand te sparen? Begin dan direct met sparen! Probeer zo veel mogelijk om rekeningen direct te betalen (met eventueel spaargeld) in plaats van achteraf te betalen in betaaltermijnen.

  1. Vraag hulp bij een financieel adviseur

Het kan goed zijn dat u het lastig vindt om uw financiële zaken op orde te houden. Wanneer u een huis wilt kopen is financieel overzicht echter wel van groot belang. De financieel adviseurs van AAM bieden u zekerheid wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. Lees hier meer over de voordelen van een financieel adviseur.

Door op accepteren te klikken, stem je in met het gebruik van alle cookies op onze website. Selecteer privacy instellingen om te bepalen welke cookies u wel of niet wilt toestaan.

Privacy policy | Sluiten